måndag 9 juli 2012

Projektmål

Linköping saknar idag en hållbar grundstruktur för bebyggelse. Alla delprojekt som ständigt adderas till staden riskerar att att blockera en holistiskt integrerad stadsstruktur, vilket i slutändan ger en sönderslagen stad där stadsdelarna blir små socialt och socioekonomiskt exkluderade enheter. Detta är inget unikt problem för Linköping. Men lösningen kan bli unik!

De strukturellt sammanhållna delarna av staden är separerade från varandra. Vi vill istället binda samman staden till en sammanhållan, sömlös stadsväv, som är flexibel nog att kunna utvecklas utefter stadens ständigt förändrade behov. Detta ger förutsättningar för en mer hållbar stadsutveckling, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Målet med projektet är initialt att skapa en fullt integrerad, sammanhängande stadsstruktur för Linköping, där samtliga befintliga stadsdelar binds samman med ny "stadsläkande bebyggelse". Vidare vill vi lyfta frågan om det är möjligt att skapa ett bättre regelverk för byggandet av staden, med både "mjuka" och "hårda" riktlinjer för stadens utveckling. Kan vi utveckla en smidigare politisk och demokratisk process för stadsutveckling, där stadens utveckling inte innebär en konflikt med individers intressen? Kan vi genom att välja specifika bebyggelsetypologier framför andra, skapa en stad som understödjer stadsliv bättre?

Följ med på resan mot en modell för ett bättre stadsbyggande. Ett stadsbyggande som börjar i Linköping, men som kan komma att förändra hur vi bygger och planerar framtidens städer!