Stadsbyggnadslexikon

I stadsbyggnadsdebatten kastas alla möjliga begrepp omkring, ibland utan att egentligen ha någon objektiv innebörd. Denna sida kommer successivt att byggas på med begrepp och förklaringar av dessa, så att det blir debatten kan bli tydligare och mer saklig.

Fyll gärna i med begrepp och/eller förklaringar till begrepp i kommentarsfältet.


Exploateringstal Begreppet avser förhållandet mellan den mängd användbar yta som en fastighet erbjuder i förhållande till den tvådimensionella storleken på fastigheten. Ett vanligt förhållande är mellan boytans (BYA) storlek och tomtstorleken, där exploateringstalet "2" skulle innebära att BYA = 2 ggr större än vad tomten är. Om en tomt således är 2000 kvm och byggnaden på tomten upptar 50% av tomten, så är det sannolikt att byggnaden har 4 våningar om exploateringstalet är "2".

Interurban Område mellan stadsmässiga strukturer.

Intraurban Område inom stadsmässiga strukturer.

Tät stad. Begreppet används som ett sätt att beskriva en stad med ett högt exploateringstal. Det finns inget samband mellan en tät stad och en trång stad. En tät stad kan uppnås på många sätt, bl.a. genom att bygga på höjden, bygga markeffektivt och bygga funktionsintegrerat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar